İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Eğitimi
İşçi Sağlığı Modül 1
 
İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI VE KORUNMA (1) (İŞÇİLER İÇİN)
 
KATILIMCILAR NELER ÖĞRENECEKLER
 
Kişisel sağlıklı olmak ve önemi nedir.
İşçinin sağlığını korumasının ekonomik ve sosyal açıdan önemi nelerdir.
Sağlıklı işçinin, iş verimi açısından önemi nedir.
Sağlıklı olmanın yaşam konforu üzerindeki etkisi nelerdir.
İş ortamında sağlığın korunmasının yöntemleri nelerdir.
İş kazalarından nasıl korunulabilir.
Meslek hastalıklarının kısa ve uzun vadeli etkileri nelerdir.
Meslek hastalıklarından nasıl korunulur
Kişisel korunma araçlarının kullanımının önemi nelerdir.
 

Süre: 2-3 Saat

 
EĞİTİM
Katılımcı sayısı: 20-25
 
SEMİNER
Katılımcı sayısı: 30-40
 
İşçi Sağlığı Modül 2
 
(İŞÇİLER İÇİN) İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI VE KORUNMA
(Modül # 1 eğitimini almış kişiler katılabilir)
 
KATILIMCILAR NELER ÖĞRENECEKLER
Önceki Modülün kısa tekrarı
İşyerindeki iş kazası risklerine karşı korunma yolları nelerdir.
İşyerindeki meslek hastalığı riskleri ve korunma yolları nelerdir.
İşyerinde alınmış olan güvenlik önlemleri nelerdir.
İşyerinde alınmış olan güvenlik önlemlerinin önemi nedir.
İşyerinde alınmış olan güvenlik önlemlerini uygulama yolları nelerdir
İşyerinde alınmış olan güvenlik önlemlerini uygulamadaki sıkıntılar ve çözümleri nelerdir.
İş Hijyeni nedir, nasıl uygulanmalıdır.
Bulaşıcı hastalıklar nelerdir.
Bulaşıcı hastalıklardan nasıl konulur.
 

Süre: 2-3 Saat

 
EĞİTİM
Katılımcı sayısı: 20-25
 
SEMİNER
Katılımcı sayısı: 30-40
 
İşçi Sağlığı Modül 3
 
İŞYERİNDE HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ
 
KATILIMCILAR NELER ÖĞRENECEKLER
Mikro Organizmalar nelerdir.
Mantarlar nelerdir.
Bulaşıcı hastalıklar nelerdir.
Bulaşıcı hastalıklardan nasıl konulur.
Dezenfeksiyon nedir, nasıl uygulanır.
Mutfak, yemekhane hijyeni nedir, nasıl korunur.
Tuvalet hijyeni nedir.
İş Hijyeni nedir, nasıl uygulanmalıdır.
Gıda güvenliği nedir nasıl sağlanır
 

Süre: 2-3 Saat

 
EĞİTİM
Katılıcı sayısı: 20-25
 
SEMİNER
Katılıcı sayısı: 30-40
 
İşçi Sağlığı Modül 4
 
(İŞÇİLER İÇİN) ERGONOMİ
 
KATILIMCILAR NELER ÖĞRENECEKLER
Ergonomi nedir.
İş ergonomisinin sağlayacağı yararlar nelerdir.
Temel ergonomi ilkeleri nelerdir.
Çalışma alanında ergonomi ilkelerine uygun çalışma nasıl yapılır.
Ergonomik duruş pozisyonları nelerdir.
Kişisel özelliklere göre araç gereç seçimi nasıl yapılmalıdır.
Kişisel özelliklere el aletleri seçimi nasıl yapılmalıdır.
Ağır fiziksel çalışma şartlarında yapılması gerekenler nelerdir.
Göz sağlığı ve iş güvenliği için aydınlatma nasıl kullanılmalıdır.
Ayakta çalışma kuralları
Sağlıklı kalmak için iş sırasında yapılabilecek egzersizler nelerdir.
 

Süre: 2-3 Saat

 
EĞİTİM
Katılımcı sayısı: 20-25
 
SEMİNER
Katılımcı sayısı: 30-40
 
İşçi Sağlığı Modül 5
 

(BÜRO ÇALIŞANLARI İÇİN) ERGONOMİ

 
KATILIMCILAR NELER ÖĞRENECEKLER
Ergonomi nedir.
İş ergonomisi ne yarar sağlar.
Temel ergonomi ilkeleri nelerdir.
Çalışma alnında ergonomi ilkelerine uygun çalışma nasıl yapılır.
Çalışma ortamına göre ergonomik duruş pozisyonları nelerdir.
Göz sağlığı ve iş güvenliği için aydınlatma nasıl kullanılmalıdır.
Oturarak çalışma kuralları
Sağlıklı kalmak için iş sırasında yapılabilecek egzersizler nelerdir.
 

Süre: 2-3 Saat

 
EĞİTİM
Katılımcı sayısı: 10-15
 
SEMİNER
Katılımcı sayısı: 30-40
 
İş Güvenliği Modül 1
 
DEPREM EĞİTİMİ
 
KATILIMCILAR NELER ÖĞRENECEKLER
Deprem nedir nasıl oluşur
Depremden önce yapılması gerekenler (Kişisel/Aile) nelerdir.
Depremden önce yapılması gerekenler (Kurumsal) nelerdir.
Deprem sırasında yapılması gerekenler nelerdir.
Deprem sonrasında yapılması gerekenler nelerdir.
 

Süre: 2-3 Saat

 
EĞİTİM
Katılımcı sayısı: 20-25
 
SEMİNER
Katılımcı sayısı: 30-40

 
İş Güvenliği Modül 2
 

OLAĞAN DIŞI (ACİL) DURUM EĞİTİMİ

 
KATILIMCILAR NELER ÖĞRENECEKLER
Olağan Dışı (Acil) Durum nelerdir nasıl oluşur
Olağan Dışı (Acil) Durum öncesi yapılması gerekenler (Kişisel) nelerdir
Olağan Dışı (Acil) Durum öncesi yapılması gerekenler (Kurumsal) nelerdir.
Olağan Dışı (Acil) Durum sırasında yapılması gerekenler nelerdir
Olağan Dışı (Acil) Durum sonrasında yapılması gerekenler nelerdir.
 

Süre: 2-3 Saat

 
EĞİTİM
Katılımcı sayısı: 20-25
 
SEMİNER
Katılımcı sayısı: 30-40
 

İş Güvenliği Modül 3 YENİ

 

TEMEL İŞ EMNİYETİ EĞİTİMİ

 
KATILIMCILAR NELER ÖĞRENECEKLER
Temel iş emniyeti kavramı nedir.
İş emniyeti sisteminin parçaları nelerdir.
İşi oluşturan unsurlar nelerdir.
İş emniyeti standartları ve prosedürleri nasıl olmalıdır.
İş emniyeti sistemlerinin hedef ve amaçları nelerdir.
Risk ve tehlike kavramları nelerdir ve aralarında nasıl bir ilişki vardır.
Tehlike türleri nelerdir.
Enerji ve Kontrolsüz enerji nedir.
Tehlike kategorileri nelerdir.
Risklerine göre tehlikeler nasıl sınıflanır.
Tehlikelerle mücadelede izlenmesi gereken yöntemler nelerdir.
 

Süre: 3 Saat

 
EĞİTİM
Katılıcı sayısı: En fazla 20 kişi

 
SEMİNER
Katılıcı sayısı: İsteğinize bağlı

 
İşbaşı Eğitimleri (Tool Kit Training)

Bu eğitim programı işyerinizde çalışanlarınızın eğitim ihtiyaçlarını belirlenerek işyeriniz de eğitim verme pozisyonundaki çalışanların, küçük, etkin eğitimler (Tool Kit Training) verebilmesi için eğitilmelerini içerir.
Bu eğitim programı şirketinizin eğitim ihtiyaçlarını en etkin şekilde karşılamanızı ve işgücü performansınızın en üst seviyelere çıkmasını sağlayacaktır.

 
Copyright © 2010 Manisa AKTİF İlkyardım